Round-table discussion “How to evaluate the flexicurity implementation among EU countries” on 25th of March

On the 25th of March, 2015 (6pm) there will be a round-table discussion organized in the University of Latvia, where I will present my first findings – how to evaluate the flexicurity implementation among EU countries by using the Fuzzy Logic Approach. Unfortunately, it will be hold in Latvian, however, the publication that will come out later this spring, will be available on English. Will definitly share it with you!

I welcome you warmly to come, so I can get more critics on what I do. There is no better way towards success ;)
The official invitation by organizer is as follows:

 

Aicinu Jūs piedalīties apaļā galda diskusijā kopā ar doktoranti Agnesi Vaivadi.

25.martā 18:00 Latvijas Universitātes ekonomikas doktora 1.kursa studente Agnese Vaivade stāstīs par iespējām, kā novērtēt elastdrošības koncepcijas ieviešanu Latvijas darba tirgū.

Biogrāfija:
Agnese ir ieguvusi divus maģistra grādus – Norvēģijas Ekonomikas augstskolā (Norwegian School of Economics) un Latvijas Univeristātē, šobrīd strādā Finanšu ministrijā nodokļu analīzes departamentā un Latvijas Universitātē par pasniedzēju.

Par pētījumu:
Elastdrošības koncepcija ir relatīvi jauna pieeja (pirmās iestrādes veiktas 1990-tajos gados) darba tirgus pilnveidošanai, saskaņojot elastīgumu ar nodarbinātības un sociālo aizsargātību. 2007.gadā Eiropas Komisija definēja četrus elastdrošības pamatprincipus, kas ir:
(1) elastīgi līgumu nosacījumi;
(2) plaša mūžizglītības stratēģija;
(3) efektīva aktīva darba tirgus politika;
(4) moderna sociālā aizsardzības sistēma.

Pieņemot, ka uz ekonomikas un sociālo politiku veidošanu publiskajā sektorā var palūkoties kā uz projektu ar skaidru izvirzīto mērķi, kas konkrēti šajā gadījumā būtu iespējami augstāka elastdrošības līmeņa ieviešana, ir iespējams pielietot projektu efektivitātes novērtējumu metodes. Viena no tām ir Fuzzy Logic Approach jeb nestrikto kopu izmantošana. Šīs metodes rezultātā ir iespējams definēt valsts elastdrošības līmeni sekojošās kategorijās: “Ļoti zems”, “Zems”, “Vidējs”, “Augsts”, “Ļoti augsts”.

Pētījuma rezultātā ir secināts, ka “Augsts” elastdrošības līmenis ir tādās valstīs kā Nīderlande, Zviedrija, Somija un Dānija. Savukārt “Zems” elastdrošības līmenis ir Polijā, Ungārijā, Latvijā, Čehijā, Grieķijā, Itālijā un Slovākijā. Šie rezultāti ir saskaņā arī ar citos pētījumos iegūtajiem secinājumiem.

@ agneesze

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s